Aktualności

18 października 2013 07:52 | Aktualności

„Multikulti Ma&Pa"

17th and 24th October, 7th i 14th November | Thursdays | 17:00-19:00

Cafe Leniwiec, os. na Murawie 8/1, Poznan

 

Multikulti Ma&Pa is a pilot cycle of  four integration meetings of the families of more than one language and culture. They are also directed to the parents who are interested in cultural diversity and those who wish their children to become curious about the world and other people and respect otherness as well. We invite also the families who experienced or are going to experience emigration.

 

The central idea of such meetings is to create a common area of exchange and integration. Intercultural meetings of  the adults and children will give the opportunity to get to know each other and to exchange experience and ideas as well. They will also be a great way of spending time.

 

We encourage the parents with the children to join the project. Integrating through the play, talks, discussions and a meeting of all are planned.

 

Participation is free!

 

Important issues

 

Enrolment:

The meetings are open for all, but the number of participants is limited so that the enrolment is needed. Please fill in a short application form and send it to: m.rosinska@etnosfera.org.pl. You can also leave it at Café Leniwiec. If there will be some places left, you can join us spontaneously J

Language:

Workshops are planned to be led in Polish. If you cannot speak Polish, please inform us about it while filling an application form.

Rules:

1. Parents are responsible for their children during  the meetings.

2. Please keep in mind that participating in „Multikulti Ma&Pa” is tantamount to your permission for being photographed and filmed and for using photos and videos with participants images for relating and promoting the “Etno-integracje” programme led by “ETNOSFERA” Association. The above information is included in the application form.

 

17 i 24 października, 7 i 14 listopada | czwartki | 17:00-19:00

Cafe Leniwiec, os. na Murawie 8/1, Poznań

 

„MultikultiMa&Pa” to pilotażowy cykl czterech spotkań integracyjnych przeznaczonych dla rodzin, w których przeplatają się różne języki i kultury oraz dla wszystkich rodziców, którzy zainteresowani są wzbogacającą różnorodnością kulturową i pragną zaszczepiać swoim dzieciom ciekawość świata, szacunek dla odmienności i otwartość na innych ludzi. Zapraszamy także rodziny, które mają za sobą (lub przed sobą) doświadczenie emigracji i/lub reemigracji. 

 

Ideą spotkań jest współtworzenie wspólnej przestrzeni wymiany i integracji. Międzykulturowe spotkania dorosłych i dzieci z rodzin polskich, mieszanych i cudzoziemskich stworzą możliwość wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń i pomysłów. Będą także okazją, aby kreatywnie i inspirująco spędzić czas.

 

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi. Przewidujemy zabawy integracyjne, rozmowy i dyskusję, spotkanie przy wspólnym stole. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, zapraszamy do współpracy!

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

 

Ważne informacje

Zapisy: Spotkania mają charakter otwarty, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy! Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: m.rosinska@etnosfera.org.pl. Alternatywnie istnieje możliwość pozostawienia wypełnionego formularza w Cafe Leniwiec. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość spontanicznego przyłączenia się do spotkaniaJ

Język:

Zajęcia będą się odbywały w języku polskim. Jeśli nie posługujesz się językiem polskim, powiedz nam o tym w formularzu zgłoszeniowym, a zorganizujemy dla Ciebie wsparcie tłumacza (polski-angielski-polski).

Zasady:

1. Podczas uczestnictwa w spotkaniach rodzice odpowiadają prawnie za dziecko/dzieci pozostające pod ich opieką.

2. Uczestnictwo w spotkaniach „Multikulti Ma&Pa” jest równoznaczne ze zgodą rodzica i/lub opiekuna prawnego dziecka/dzieci biorących udział w spotkaniu, na fotografowanie i filmowanie spotkań oraz wykorzystanie zdjęć i materiałów, w tym zawierających wizerunki uczestników, w relacjach z wydarzeń oraz wszelkich materiałach promocyjnych w ramach realizacji programu „Etno-integracje”: platforma twórczej wymiany i integracji, realizowanego przez Stowarzyszenie Antropologów Kultury „ETNOSFERA”.  Zapis dotyczący ww. zgody znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

 

Przeczytano: 3494 razy. Wydrukuj|Do góry