Aktualności

01 października 2013 19:58 | Aktualności

Projekt "Etno-integracje" Platforma Twórczej Wymiany i Integracji Międzykulturowej

 

Celem projektu jest promowanie i wspieranie różnorodności kulturowej przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualności i odrębności jednostki, rozwój idei harmonijnego współdziałania oraz podejmowanie działań i aktywności w kierunku zwiększania spójności społecznej i procesu integracji międzykulturowej w Poznaniu i Wielkopolsce.

Poprzez „Etno-integracje” pragniemy działać na rzecz integracji cudzoziemców przebywających w Poznaniu z mieszkańcami, zarówno na płaszczyźnie lokalnych społeczności, jak i w świadomości społecznej.

Cele realizować będziemy poprzez konkretne działania: warsztaty, spotkania, konferencje, wspólne inicjatywy. Wierzymy, że możliwe jest kreowanie przestrzeni społecznej i kulturalnej, w której dialog, szacunek i uważność na drugiego człowieka stanowią klucz do wzajemnego poznania i zrozumienia.

„Etno-integracje”  to projekt służący pogłębianiu wiedzy i świadomości na temat sytuacji cudzoziemców w Wielkopolsce.

Rozwój edukacji międzykulturowej oraz idei społeczeństwa multikulturowego, aktywne działania na rzecz ułatwiania procesu akulturacji, zaangażowanie i dążenie do zwiększania świadomości różnorodności etnicznej, kulturowej i wyznaniowej we współczesnym krajobrazie miasta są nieodzownym elementem budowania i pogłębiania integracji międzykulturowej.

„Etno-integracje” to proces, który budują i rozwijają wszelkie, nawet najmniejsze działania, postawy, relacje międzyludzkie, opinie i poglądy wpisujące się w dialog oparty na szacunku, wrażliwej i krytycznej obserwacji świata oraz przekonaniu, że mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, współtworzymy ją.

„Etno-integracje” to projekt otwarty – jeśli masz pomysł, inicjatywę i pragniesz działać – zapraszamy do współtworzenia Platformy Twórczej Wymiany i Integracji Międzykulturowej!

Kontakt: etnointegracja@gmail.com

Przeczytano: 2955 razy. Wydrukuj|Do góry