Aktualności

17 września 2013 17:57 | Aktualności

„WelCam. Wielkopolska w obiektywie imigranta”. Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Antropologów Kultury „ETNOSFERA” w ramach realizacji projektu
„Etno-integracje”
Platforma Twórczej Wymiany i Integracji Międzykulturowej, zaprasza wszystkich obcokrajowców mieszkających/przebywających w Poznaniu i/lub Wielkopolsce do udziału w konkursie fotograficznym „WelCam. Wielkopolska
w obiektywie imigranta”.

Co pragniesz uchwycić w kadrze? Miejsca, ludzi, zdarzenia, emocje.. Jak postrzegasz Poznań, Wielkopolskę? Jak odbierasz sam siebie w nowym-starym kontekście? Zatrzymaj wrażenia i doświadczenia, opowiedz nam swoją historię.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 13 listopada 2013. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową. Czekają na nich atrakcyjne nagrody książkowe, które wręczona zostaną na integracyjnej imprezie wieńczącej pierwszą odsłonę projektu „Etno-integracje”.

Ponadto fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się 22 listopada (piątek) podczas „Kulturowiska” w kluboksięgarni Głośna w Poznaniu.

Podstawowe informacje:

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 5 zdjęć. Prosimy o przysyłanie fotografii w formacie TiFF lub JPG. Zdjęcia można nadsyłać od 27 września do 4 listopada 2013 na adres: etnointegracja@gmail.com

Regulamin konkursu dostępny jest w języku: angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim i polskim.

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Zapraszamy!

Regulamin konkursu fotograficznego

„WelCam. Wielkopolska w obiektywie imigranta”

 

I. Postanowienia ogólne.

1.Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Antropologów Kultury „Etnosfera"
z siedzibą w Poznaniu 60-132, przy ul. Górczyńska 6/4, zwane dalej "Organizatorem".

2. „WelCam. Wielkopolska w obiektywie imigranta”, zwany dalej "Konkursem", to konkurs fotograficzny na zdjęcie pokazujące Poznań i/lub Wielkopolskę oczami obcokrajowców mieszkających lub czasowo przebywających na tym terenie. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Etno-integracje” Platforma Twórczej Wymiany i Integracji Międzykulturowej.
Konkurs ma charakter społeczny.

3.Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie pełnoletnie osoby, zwane dalej „Uczestnikiem”, które w określonym w regulaminie terminie prześlą na adres zgłoszenie wraz ze swoją pracą konkursową.

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac.

1. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu i spełniać następujące kryteria:

  • format JPG lub TiFF
  • rozmiar wszystkich zdjęć nie powinien przekraczać 2MB
  • każde zdjęcie powinno zostać odpowiednio opisane według następującego wzoru imię_nazwisko_tytuł_fotografii
  • zdjęcia powinny być pozbawione znaków wodnych

2. Fotografie należy nadsyłać na adres: etnointegracja@gmail.com
w formie załączników do listu elektronicznego.

W temacie wiadomości należy wpisać: „WelCam. Wielkopolska w obiektywie imigranta”.
W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko.

3. Każdy Uczestnik może przysłać maksymalnie 5 zdjęć.

4. W przypadku wygranej laureat jest zobowiązany dostarczyć zdjęcie w wysokiej rozdzielczości umożliwiającej powiększenie zdjęcia na wystawę.

III. Terminy.

1.Konkurs trwa od 27 września do 4 listopada 2013.

2.Wyniki zostaną ogłoszone 13 listopada 2013. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową. Lista zwycięzców będzie również opublikowana na stronie internetowej i oficjalnym fanpage’u Stowarzyszenia Antropologów Kultury „Etnosfera” w serwisie Facebook.

IV. Nagrody .

1.W Konkursie przewidziano przyznanie 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnień w ilości zależącej od decyzji Jury. Autorzy 3 najlepszych zdjęć otrzymają nagrody książkowe.
Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie wystawy pokonkursowej.

2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.

3. Decyzja Jury o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

V. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs.

1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem praw autorskich do prac
zgłaszanych do Konkursu.

2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne
prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie.

3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie
podanych przez Uczestnika danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także
zgody na wykorzystanie zdjęcia przez Organizatora.

4. Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę dotyczącą
wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Jeżeli zgłoszenie będzie wypełnione niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana.

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn
niezależnych od Organizatora.

 

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Presented content lays out the views of the project’s executioner and cannot be identified with official standpoint of the Wielkopolska Province Government.

The project is co-funded by the Wielkopolska Province Government. 

 

Przeczytano: 2945 razy. Wydrukuj|Do góry