Stowarzyszenie Antropologów Kultury Etnosfera
http://etnosfera.org.pl

18 września 2013 07:15 | Aktualności

„Multikulti Ma&Pa"

17 i 24 października, 7 i 14 listopada | czwartki | 17:00-19:00

Cafe Leniwiec, os. na Murawie 8/1, Poznań

 

„MultikultiMa&Pa” to pilotażowy cykl czterech spotkań integracyjnych przeznaczonych dla rodzin, w których przeplatają się różne języki i kultury oraz dla wszystkich rodziców, którzy zainteresowani są wzbogacającą różnorodnością kulturową i pragną zaszczepiać swoim dzieciom ciekawość świata, szacunek dla odmienności i otwartość na innych ludzi. Zapraszamy także rodziny, które mają za sobą (lub przed sobą) doświadczenie emigracji i/lub reemigracji.  

 

Ideą spotkań jest współtworzenie wspólnej przestrzeni wymiany i integracji. Międzykulturowe spotkania dorosłych i dzieci z rodzin polskich, mieszanych i cudzoziemskich stworzą możliwość wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń i pomysłów. Będą także okazją, aby kreatywnie i inspirująco spędzić czas.

 

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi. Przewidujemy zabawy integracyjne, rozmowy i dyskusję, spotkanie przy wspólnym stole. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, zapraszamy do współpracy!

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

 

Ważne informacje

Zapisy: Spotkania mają charakter otwarty, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy! Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: m.rosinska@etnosfera.org.pl. Alternatywnie istnieje możliwość pozostawienia wypełnionego formularza w Cafe Leniwiec. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość spontanicznego przyłączenia się do spotkaniaJ

 

Język:

Zajęcia będą się odbywały w języku polskim. Jeśli nie posługujesz się językiem polskim, powiedz nam o tym w formularzu zgłoszeniowym, a zorganizujemy dla Ciebie wsparcie tłumacza (polski-angielski-polski).

 

Zasady:

1. Podczas uczestnictwa w spotkaniach rodzice odpowiadają prawnie za dziecko/dzieci pozostające pod ich opieką.

2. Uczestnictwo w spotkaniach „Multikulti Ma&Pa” jest równoznaczne ze zgodą rodzica i/lub opiekuna prawnego dziecka/dzieci biorących udział w spotkaniu, na fotografowanie i filmowanie spotkań oraz wykorzystanie zdjęć i materiałów, w tym zawierających wizerunki uczestników, w relacjach z wydarzeń oraz wszelkich materiałach promocyjnych w ramach realizacji programu „Etno-integracje”: platforma twórczej wymiany i integracji, realizowanego przez Stowarzyszenie Antropologów Kultury „ETNOSFERA”.  Zapis dotyczący ww. zgody znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

 

Załączniki:

multikulti_maiamp.gif [214.19 KB]

multikulti_maiamp_eng.gif [201.37 KB]

formularz_zgloszeniowy_etnointegracje_multikulti_maiamp;pa.doc [389.5 KB]

application_form_etnointegracje_multikulti_maiamp;pa.doc [386 KB]

multi_kulti_maiamp;pa_2013_eng.doc [378.5 KB]

multi_kulti_maiamp;pa_2013_de.doc [375 KB]

multi_kulti_maiamp;pa_2013_esp.doc [380.5 KB]

multi_kulti_maiamp;pa_2013_fr.doc [382.5 KB]

multi_kulti_maiamp;pa_2013_ru.doc [383.5 KB]

multi_kulti_maiamp;pa_2013_pl.doc [381.5 KB]