Dni Bałkańskie w Poznaniu

W dniach od 7 do 10 marca br. odbyły się Dni Bałkańskie w Poznaniu. Głównym celem organizowanej po raz pierwszy w Poznaniu na tak dużą skalę imprezy o tematyce bałkańskiej było przybliżenie bałkańskiej specyfiki, poprzez ukazanie wielości i różnorodności form kulturowej ekspresji w tej części Europy, ukazanie Bałkanów jako regionu multietnicznego, którego wyjątkowość przez wieki kształtowana była przez wpływy wielu tradycji kulturowych, a także uświadomienie istnienia „innej Europy obok nas”, zapomnianej, pokaleczonej krwawymi konfliktami etnicznymi, porzuconej na poboczach popularnych szlaków turystycznych.


Uwzględniając akademicką refleksję nad obecną społeczno-polityczno-kulturową sytuacją na Bałkanach na tle ogólnych przemian w regionie po rozpadzie Jugosławii i wojnie bałkańskiej w latach 1991-1995 organizatorzy w programie Dni Bałkańskich przewidzieli debatę publiczną pt. Zrozumieć… Bośnię oraz Zrozumieć… Kosowo z udziałem ekspertów w dziedzinie Bałkanów tj. pracowników naukowych, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych, a także samych zainteresowanych w rozmaity sposób zaangażowanych w działalność na rzecz kraju swego pochodzenia.


Chcąc przybliżyć tematykę bałkańską nade wszystko poprzez jej wizualizację, w programie znalazła się również wystawa zdjęć pt. Bałkany – trzecia strona Europy, obejmującą materiał zdjęciowy z wypraw członków Etnosfery na terytorium Bośni i Hercegowiny, Albanii, Kosowa oraz Bułgarii, a także przegląd unikatowych filmów dokumentalnych o tematyce bałkańskiej pt. Bałkany dzisiaj z m. in. udziałem wybitnego polskiego dokumentalisty, Andrzeja Titkowa.


Z uwagi na kompleksowy charakter imprezy odbyła się promocję książki Bałkańskie zapiski kuchenne. Kuchnia jarska Bułgarów w przypisach i komentarzach, prezentację turystyczną krajów bałkańskich, koncert zespołu wokalnego Bałkany Śpiewają, koncert zespołu Balkan Sevdah, grającego tradycyjną muzykę bałkańską oraz wieńczącą całość imprezę taneczną, której uczestnicy bawić się będą w rytm muzyki projektu Merak Sound, grającego muzykę klubową inspirowaną tradycyjnymi tematami muzyki ludowej obszaru Bałkanów.