Konferencja "Zawód: antropolog?"

Dnia 10 maja 2005 r. w sali konferencyjnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się zorganizowana przez Etnosferękonferencja pt. "Zawód: Antropolog?" z udziałem gości, studentów, absolwentów oraz pracowników  naukowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Głównym celem konferencji było przede wszystkim naświetlenie kwestii związanych z praktycznym wymiarem uprawiania antropologii, współczesną funkcją zawodu antropologa na tle działalności przedstawicieli innych nauk społecznych, a także nakreślenie problematyki związanej z perspektywą zatrudnienia absolwentów studiów antropologicznych.

Referaty wygłosili:

mgr Marta Songin (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego)

I co dalej..., czyli  komu dziś potrzebny jest antropolog?

prof. Michał Buchowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu)

Antropologia polska: enigma czy praktyka?

mgr Izabela Idzik (IEiAK UAM w Poznaniu)

Antropolog-edukator, czyli jak możemy uczyć o innych

mgr Katarzyna Lipińska (absolwentka IEiAK UAM w Poznaniu)

Antropolog jako mediator lingwistyczno-kulturowy

Wiktoria Hoffmann (Koło Naukowe Studentów Etnologii, studentka IEiAK UAM w Poznaniu)

Przyszłość zawodowa polskich antropologów w opinii studentów

dr Waldemar Kuligowski (IEiAK UAM w Poznaniu)

Najlepszy jest bigos wielokrotnie odgrzewany

Tomasz Kosiek (student IEiAK UAM w Poznaniu)

Antropologia po turecku

mgr Monika Rosińska (absolwentka KEiAK UW)

Antropolog w pozarządówce